2023
25-09

Hoge Raad 8 september 2023: Ook bedrijven beschermd tegen onredelijk bezwarende bedingen

Door Michiel Bilderbeek – advocaat in Commerciële geschillen, Contracten

In een recent arrest 1 heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat niet alleen consumenten een beroep kunnen doen op de wettelijke bescherming ten aanzien van onredelijk bezwarende bedingen uit algemene voorwaarden. De wetgever heeft consumenten – kort gezegd: personen die niet bedrijfsmatig handelen – enige bescherming…

Lees meer
Meer blogs laden0/0 blogs getoond