Mediation

Zakelijke conflicten of arbeidsgeschillen worden sneller en vaak beter opgelost via mediation. Het scheelt tijd en kosten. Daarnaast ben je zelf direct betrokken bij het tot stand komen van de oplossing. Het leidt tot duurzame oplossingen waar iedereen achter staat en waar ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

Mediation is een traject waarbij je zelf tot een oplossing van een (dreigend) geschil komt en daarover een overeenkomst sluit onder leiding van een onafhankelijk mediator. Mediatiors bij Berculo Advocaten | Mediation zijn ingeschreven bij de Mediationfederatie Nederland en zij zijn ingeschreven als rechtbankmediator.

De mediator treedt op als onafhankelijk bemiddelaar, die de rollen van coach, gespreksleider en – indien gewenst – juridisch specialist in zich verenigt. De mediator biedt begeleiding bij het vinden voor een voor alle partijen bevredigende oplossing door te inventariseren waar de knelpunten liggen, wat de wensen en belangen van betrokkenen zijn en door actief te bemiddelen.

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De deelnemers moeten bereid zijn om samen aan een oplossing te werken. Vertrouwelijkheid staat daarbij voorop. Van belang is verder dat betrokkenen vertrouwen hebben in de aanpak van de mediator. Veelal werkt het kostenbesparend.

Door tijdige inschakeling van een mediator – ook preventief – kan escalatie van het conflict worden voorkomen of een kwestie goed worden opgelost. Mediation kan worden ingezet op diverse gebieden, zowel zakelijk als privé.

Onze mediators bemiddelen ook in teamconflicten, bijvoorbeeld bij afdelingen of in familiebedrijven. Bij zakelijke mediations verzorgen wij bovendien eendaagse mediations.

Grensoverschrijdende conflicten lenen zich bij uitstek voor mediation, omdat je vaak te maken hebt met verschillende jurisdicties, culturen en diverse deelconflicten die gelost moeten worden. Door alle partijen bij elkaar te brengen en het probleem als een geheel te beschouwen vinden we via overleg aan de tafel oplossingen die stand houden. Wij zijn voortdurend gericht op het vinden van oplossingen. Procederen kost meer tijd, geld en energie.