Loes van der Sluis – advocaat

Loes van der Sluis heeft veel ervaring en geeft niet snel op. Zij koos voor een carrière in de advocatuur zodat ze mensen, bedrijven en schoolinstellingen die dat nodig hebben kan adviseren en ondersteunen op het gebied van arbeidsrecht en onderwijsrecht. Verder houdt ze zich bezig met vraagstukken rondom ziekte en re-integratie en schreef hier ook een boek over.

Naast haar werk in de advocatuur doceert ze bij de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten, bij commerciële instellingen en schrijft ze regelmatig in vakbladen over arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht. Niet alleen voor haar cliënten staat ze dag en nacht klaar, ook is ze maatschappelijk actief vanuit haar toezichthoudende functies. Geen wonder dat haar collega’s haar omschrijven als onvermoeibaar. Hoewel ze altijd eerst een passende oplossing zoekt, schuwt ze een gang naar de rechter niet.

Recente zaken

  • Rechtsbijstand aan werkgevers en werknemers in arbeidsconflicten (bijvoorbeeld ontslag, wijziging arbeidsvoorwaarden, concurrentiebeding).
  • Mediation en advies in procedures bij commissies.

Lidmaatschappen en nevenactiviteiten

  • Docent bij de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten, CPO Dialogue, en vakdocent bij commerciële instellingen.
  • Lid van de Raad van Commissarissen van woningbouwcorporatie Vecht en Omstreken en Centrada.
  • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Amerpoort.
  • Lid van de Raad van Toezicht van Carante Groep.
  • Lid van de vereniging Arbeidsrecht Advocaten (VAAN).

Neem contact op met Loes van der Sluis – advocaat

+31(0)30-231 80 60 vandersluis@berculo.nl