Fusies & Overnames en herstructurering

Het kopen of verkopen van (een deel van) een bedrijf is meer dan een handtekening onder een overnamecontract. Het is een intensief en vaak spannend proces, waarbij de belangen groot zijn. Niet alleen financieel maar ook emotioneel, met name voor de verkoper. Keuzes hebben namelijk gevolgen, voor bijvoorbeeld personeel. Snel schakelen en de juiste beslissingen nemen is cruciaal.

De situatie in kaart

Of het nu gaat over de verkoop van aandelen of andere activa dan aandelen, om minderheidsaandeelhouders of om een grootaandeelhouder: ieder traject begint bij een zorgvuldige voorbereiding. Welke vorm van verkoop of overname is het voordeligst, hoe wordt deze gefinancierd? Als koper wilt u weten hoe het gesteld is met de financiële situatie, met de vooruitzichten en de juridische status van belangrijke contracten. Dat vergt onderzoek, en ook daar helpen wij u graag bij.

Professionele begeleiding tijdens de hele proces

U heeft een adviseur nodig met innovatief vermogen en creativiteit die alle juridische aspecten in kaart brengt. Een advocaat die u in staat stelt om de juiste beslissing te nemen. Iemand die u vertrouwt, u wijst op valkuilen en kansen en concrete adviezen geeft over de te volgen richting. Of het nu gaat om participatie van buitenlandse aandeelhouders of verkoop van aandelen in een familiebedrijf aan de kinderen. Ons team van advocaten en juristen begeleidt u tijdens de hele transactie, van het eerste overleg tot het tekenen van de koopovereenkomst.

Fusies & Overnames en herstructurering in de praktijk

Ons team was in 2019 bijvoorbeeld bij de volgende kwesties betrokken:

  • De verkoop van de aandelen van de minderheidsaandeelhouders van een onderneming in de financiële sector.
  • De verkoop van aandelen van minderheidsaandeelhouders van een onderneming in de industrie.
  • De aankoop van de aandelen van een bedrijf in de assurantiesector.
  • De aankoop van de activa van een bedrijf in de assurantiesector.
  • De verkoop van de aandelen van een accountantskantoor.
  • De verkoop van de activa van een bedrijf in de terbeschikkingstelling van personeel.
  • Verkoop van de aandelen in een Nederlands uitzendbureau aan een buitenlandse koper.
  • De participatie van buitenlandse aandeelhouders in een Nederlandse holding in de telecomsector.
  • De uitgifte van convertible notes van een startup.
  • De begeleiding van opvolging binnen familieondernemingen.