Onderwijsrecht

Onderwijsrecht bestaat uit verschillende onderdelen waarbij wij ondersteuning kunnen bieden.  Zo staan wij zowel onderwijsinstellingen als onderwijzend personeel bij in arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook in medezeggenschapskwesties kunnen wij adviseren.

Daarnaast adviseren en staan wij onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders bij als het gaat om geschillen bij de Commissies van beroep voor het Onderwijs.