Pensioen

Pensioen staat in de arbeidsvoorwaarden vaak simpel omschreven: “U zult deelnemen aan onze pensioenregeling.”. Achter deze simpele omschrijving gaan complexe contracten schuil, contracten tussen de werkgever en het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar, reglementen die de verschillende vormen van het pensioen omschrijven. En het gaat vaak om meer dan alleen het pensioen voor de oude dag. Nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, elke pensioenvorm heeft zijn eigen kenmerken en voorschriften.

Ook de keuze of een pensioenregeling wordt aangeboden is niet altijd een vrijwillige. In zeer vele sectoren is deelname aan de pensioenregeling van de desbetreffende sector verplicht gesteld. Of de werkgever dan voldoet aan de omschrijving van ‘werkgever’ in de sector, leidt vaak tot discussies.

Voor bedrijven en organisaties

U wordt benaderd door een pensioenfonds voor verplichte aansluiting (een ‘werkingssfeeronderzoek’), u wilt bezwaar aantekenen tegen een beoordeling van het fonds, of verzet tegen een opgelegde premienota of dwangbevel. Ook kunt u worden aangesproken door uw (ex-)werknemer, een nabestaande of zelfs gepensioneerden dat zaken met betrekking tot pensioen niet goed worden uitgevoerd. Wij kennen hierin onze weg en helpen u de keuzes te maken die in uw geval het beste zijn.

Voor particulieren

Pensioen is er om u zekerheid te bieden van inkomen op de oude dag, of bij arbeidsongeschiktheid, of voor uw nabestaanden mocht u komen te overlijden. Op dat moment wordt aanspraak gemaakt op het pensioen. Het komt voor dat het pensioen voor u of uw nabestaanden dan toch niet, of minder goed blijkt te zijn verzorgd dan verwacht. Ook kan het zijn dat uw werkgever en het pensioenfonds bepalen dat de pensioenregeling wordt gewijzigd. Mag dat zo maar? Wij kunnen het voor u nalopen en kunnen u adviseren wat de volgende stappen kunnen zijn.

Pensioen in de praktijk

Onze advocaten waren bijvoorbeeld betrokken in de volgende kwesties:

  • Het namens een werkgever met succes verweer voeren tegen een pensioenclaim van een voormalig directeur
  • Het namens een groep werknemers doorlopen van een hoger beroepsprocedure tegen eenzijdige wijziging van de pensioenregeling
  • Het verlenen van advies aan een nabestaande nadat het pensioenfonds een (te beperkte) uitkering toekende;
  • Het namens een wees met succes beroep instellen tegen de beslissing van het pensioenfonds tot afwijzing van wezenpensioen
  • het instellen van verzet tegen een dwangbevel tot invordering van pensioenpremies en het treffen van een schikking met het pensioenfonds
  • het adviseren van een zelfstandig beroepsbeoefenaar over verplichte aansluiting bij een beroepspensioenfonds
  • het voeren van een hoger beroepsprocedure over arbeidsongeschiktheidspensioen