2022
24-03

Consumentenrecht anno 2022

Deze bijdrage verscheen eerder in het Groninger Civilistenblad van maart 2022. Toen aan mij werd gevraagd om een bijdrage te schrijven over specifiek het consumentenschadevergoedingsrecht, riep dat veel vragen bij mij op. Wat is consumentenrecht? Wat is schadevergoedingsrecht? Is er zoiets als consumentenschadevergoedingsrecht? Belangrijke vragen en reden te meer…

Lees meer
Meer blogs laden0/0 blogs getoond