Hof van Justitie EU 7 september 2017: Compensatie passagiers bij transfervlucht

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Commerciële geschillen op 2017-09-08

Dit arrest gaat over de schadevergoeding die een luchtvaartmaatschappij aan passagiers is verschuldigd wegens vertraging van een vlucht. De hoogte van deze schadevergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht. Het probleem in deze zaak was dat de afstand op twee manieren kon worden gemeten omdat de passagiers niet rechtstreeks naar hun eindbestemming vlogen, maar via een rechtstreekse aansluiting (een transfer).

In art. 7 van Verordening nr. 261/2004 staat namelijk dat de hoogte van de vergoeding afhankelijk is van de afstand van de vlucht. Bij vluchten met een afstand tot en met 1500 km is de vergoeding 250 euro (art. 7 lid 1 onder a), bij intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km en alle andere vluchten met een afstand tussen 1500 en 2500 km is de vergoeding 400 euro (art. 7 lid 1 onder b) en bij alle andere vluchten 600 euro (art. 7 lid 1 onder c).

De afstand moet worden gemeten volgens de zogenaamde groot-cirkelmethode (art. 7 lid 4). De grootcirkelmethode is een methode uit de geometrie waarmee de kortste afstand over een bolvormig oppervlak kan worden gemeten. Merk overigens op dat het natuurkundig niet helemaal juist is om afstanden over de aarde met de grootcirkelmethode te berekenen, aangezien de aarde geen perfecte bol is. Maar goed, in de verordening staat nu eenmaal dat de grootcirkelmethode moet worden toegepast.

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest ging het om passagiers die een vlucht hadden geboekt van Rome naar Hamburg via een transfer in Brussel. De opgetelde afstand tussen de twee deeltrajecten (Rome naar Brussel en Brussel naar Hamburg) bedraagt 1656 km terwijl de afstand tussen Rome en Hamburg 1326 km bedraagt. Op grond van het arrest is de afstand tussen Rome en Hamburg bepalend en zij hadden dus recht op de vergoeding die hoort bij vluchten met een afstand tot en met 1500 km (250 euro) en niet op de vergoeding die hoort bij vluchten met een afstand tussen 1500 en 2500 km (400 euro).

Zie ook de volgende blog over de compensatie van passagiers bij annulering en vertraging.

Hof van Justitie EU 11 mei 2017: Luchtvaartmaatschappij moet compensatie betalen bij annulering vlucht, ook als annulering tijdig aan het reisbureau is gemeld