Hof van Justitie EU 11 mei 2017: Luchtvaartmaatschappij moet compensatie betalen bij annulering vlucht, ook als annulering tijdig aan het reisbureau is gemeld

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Commerciële geschillen op 2017-05-11

Bij annulering van een vlucht moet een luchtvaartmaatschappij compensatie betalen tenzij wordt aangetoond dan de passagier meer dan twee voor de geplande vertrektijd op de hoogte is gesteld van de annulering. Dat de luchtvaartmaatschappij tijdig aan het reisbureau dat de vlucht heeft geboekt heeft meegedeeld dat de vlucht wordt geannuleerd maakt niet uit. Het gaat erom dat de passagier tijdig is geïnformeerd.

Dit blijkt uit een uitspraak van 11 mei 2017 van het HvJ EU. De uitspraak is gewezen naar aanleiding van een geschil tussen een Nederlander, de heer Krijgsman, en Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Krijgsman had via een onlinereisbureau een ticket voor een vlucht door SLM besteld. Ruim twee weken voor de geplande vertrektijd van de vlucht heeft SLM aan het reisbureau meegedeeld dat de vlucht zou worden geannuleerd. Het reisbureau heeft echter pas tien dagen voorafgaand aan de vlucht de passagier over de annulering bericht.

Het HvJ EU overweegt dat art. 5 lid 1 onder c van verordening 261/2004 bepaalt dat in geval van annulering van een vlucht de betrokken passagiers recht hebben op compensatie door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, tenzij de annulering hun ten minste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld. De bewijslast dat de annulering tijdig is meegedeeld ligt bij de luchtvaartmaatschappij (art. 5 lid 4 van de verordening). De aan het HvJ EU voorliggende vraag is hoe moet worden omgegaan met het feit dat de vlucht is geboekt via een tussenpersoon (reisagent of website) en deze tijdig was geïnformeerd.

Het HvJ EU oordeelt dat het niet uitmaakt dat de het onlinereisbureau tijdig was geïnformeerd. De luchtvaartmaatschappij moet de passagier dus compensatie betalen. Wel overweegt het HvJ EU dat het reisbureau aansprakelijk kan zijn tegenover de luchtvaartmaatschappij omdat deze de annulering niet tijdig heeft doorgegeven aan de passagier.

Deze uitspraak verrast niet omdat het HvJ EU passagiers pleegt te beschermen. Wat wel verrast is dat het HvJ EU opmerkt dat het reisbureau aansprakelijk kan zijn tegenover de luchtvaartmaatschappij. Het ligt in de rede dat luchtvaartmaatschappijen compensatie die zij aan passagiers betalen waar mogelijk op reisbureaus zullen verhalen.