De relatie tussen verzekeraar en tussenpersoon

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Commerciële geschillen op 2015-02-10

Voor het vakblad VVP heb ik samen met bedrijfsadviseur Edwin Bosma een artikel geschreven over de relatie tussen verzekeraar en assurantietussenpersoon. In het artikel worden onder andere de vraag wanneer de verzekeraar de portefeuille mag innemen en de vraag hoe de afkoopsom dient te worden berekend behandeld. De directe aanleiding van het artikel is een vonnis over deze materie van de Rechtbank Midden-Nederland, waar kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Lees het artikel