Michiel Bilderbeek

Michiel Bilderbeek (1986) is sinds 2013 advocaat en ervaren met adviseren en procederen. U kunt bij hem terecht voor advies over de meest uiteenlopende geschillen. Hij staat naast zijn commerciële praktijk ook graag particulieren bij in huurzaken en burenkwesties. Hij staat daarbij voor een goed advies over de haalbaarheid van uw zaak en een snelle oplossing voor uw probleem.

Michiel gaat voor de kortste route naar het beste resultaat, of dat nu via een procedure of een schikking is. Daarbij gaat hij de laatste ontwikkelingen niet uit de weg: hij is bereikbaar via Whatsapp, Slack of Trello. Waar mogelijk werkt hij digitaal.

Vanwege zijn enthousiaste discussies over procesrechtelijke vraagstukken vermoeden zijn collega’s dat hij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering uit zijn hoofd heeft geleerd. Zij zouden daarom niet graag tegen hem procederen. Hij is een moderne advocaat die moeilijke zaken niet uit de weg gaat.

U kunt bij Michiel Bilderbeek ook terecht voor al uw vragen over huurrecht, burenrecht, overeenkomsten, erfdienstbaarheden, verzekeringen en incasso's.

Recente zaken

  • Een schikking bereikt in een geschil tussen over gebrekkige goederen.
  • Geprocedeerd over de uitoefening van erfdienstbaarheden.
  • Geprocedeerd in een burengeschil over een erfgrens
  • Inning van achterstallige bedragen voor een verhuurder.
  • Een verkoper bijgestaan met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.
  • Een leverancier bijgestaan bij een geschil over annulering van een evenement.
  • Geadviseerd over de aanvraag van een omzettingsvergunning.
  • Inning van onbetaalde facturen van een ICT-leverancier.
  • Zorgaanbieders bijgestaan in geschillen met zorgverzekeraars over de betaling van declaraties.

Lidmaatschappen en nevenactiviteiten

Neem contact op met Michiel Bilderbeek

+31(0)6-110 77 48 1 m.bilderbeek@berculo.nl