Joost Hoetink

Waar anderen het opgeven, gaat Joost Hoetink door. Hij bijt zich vast in uitdagingen en onderzoekt elke invalshoek, omdat hij energie haalt uit het vinden van de beste oplossing. Zijn precisie en geduld, maar ook het vermogen om complexe zaken goed uit te leggen, komen hierbij goed van pas.

Voor Joost is goed persoonlijk zakelijk contact belangrijk. Met zijn specialisatie in arbeidsrecht, waaronder pensioenrecht en ambtenarenrecht, rekent hij zowel werkgevers (bedrijven, overheid, onderwijs en non-profit) als werknemers en ambtenaren tot zijn clientèle. Het liefst lost hij een geschil met goed overleg en onderhandelingen op. Dat kan ook bestaan uit bijstand in een mediation. Lukt het niet om onderling tot een oplossing te komen, dan zet hij zijn ruime ervaring in om de best mogelijke oplossing te bereiken door de zaak voor te leggen aan de rechter.

Recente zaken

 • Onderhandelen over de voorwaarden van ontslag.
 • Procederen over ontslag.
 • Adviseren bij het spanningsveld dat kan ontstaan als een werknemer langdurig ziek wordt, verplichtingen uit de Wet Poortwachter, geschillen met UWV.
 • Adviseren over verschillende interpretaties pensioentoezeggingen.
 • Adviseren over aansluiting bij pensioenfonds.
 • Rechtsbijstand bij ontslag of disciplinaire maatregelen van ambtenaren.

Lidmaatschappen

 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).
 • Vereniging voor Arbeidsrecht.
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam en omstreken.
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden Nederland.
 • Vereniging voor Pensioenrecht.
 • Vereniging van Pensioenjuristen.
 • Vereniging Ambtenaar en recht.

Neem contact op met Joost Hoetink

+31(0)30-231 80 60 hoetink@berculo.nl