Welkom

Berculo Advocaten biedt u praktische ondersteuning bij uw juridisch probleem.
U kunt rekenen op een zorgvuldige en deskundige aanpak. Samen met u kijken we wat er juridisch mogelijk is. Als het kan, streven we naar een goede oplossing zonder procedure. Dat bespaart tijd en kosten. Als het nodig is, procederen we voor u. Wat u wil bereiken, staat voor ons centraal. We houden in het oog wat haalbaar is en wat voor u de financiële consequenties zijn. Overleg met u is het uitgangspunt van onze dienstverlening.

Arbeidsrecht

Wij zijn goed thuis in het arbeidsrecht. Bent u werkgever of werknemer en hebt u een vraag over de wijziging van de arbeidsovereenkomst, over ontslagrecht, de positie van de statutair directeur, flexibele arbeidsrelaties of de invoering van de Wet werk en zekerheid? Bij ons kunt u terecht voor deskundig advies. Meer informatie over het arbeidsrecht vindt u op onze site.

Familierecht  I  Erfrecht

In familierecht en erfrecht zijn wij gespecialiseerd. Woont u in Utrecht of omstreken? Dan kunt u bij ons terecht met uw vragen over echtscheiding, alimentatie, verbreking samenwoning, vragen over verdeling erfenis, nalatenschapskwestie en scheidingsbemiddeling of mediation bij scheiding. Krijgt u te maken met een procedure in het familierecht? Wij kunnen u informeren over uw mogelijkheden.

Mediation

Mediation is het in overleg komen tot de oplossing van een probleem, onder de kundige begeleiding van een mediator, die ook let op de juridische aspecten. Mediation is een snelle en goedkopere manier van conflictoplossing. Mediation: wat kan het voor u betekenen? U kunt bij ons terecht voor mediation op het gebied van het familierecht, het erfrecht en het arbeidsrecht.

Ondernemingsrecht

U kunt bij ons terecht met vragen over contracten. In goed overleg met u stellen wij de contracten op die u als ondernemer nodig hebt. Wij houden ons graag bezig met vragen rondom verkoop en overdracht van onderneming. Voor informatie over ondernemingsrecht kunt u met ons contact opnemen.

Transport- en verzekeringsrecht

Als ondernemer in de transportsector of de verzekeringsbranche heeft u te maken met sectorspecifieke regelgeving. Wij adviseren verzekeraars, (gevolmachtigd) agenten en bedrijven in de handel en logistiek bij het sluiten van contracten en de afhandeling van claims. Informatie over transport- en verzekeringsrecht vindt u op onze site.

030-2318060

Maliesingel 17 | 3581 BD Utrecht


​Actueel

Indexering alimentatie 2017

Ketenaansprakelijkheid voor loon per 1 januari 2017 van toepassing op wegvervoer en expeditie

Hoge Raad 4 november 2016: Aansprakelijkheid van commanditaire vennoten

Hoge Raad 14 oktober 2016: immuniteit van executie vreemde staat

Hoge Raad 2 september 2016: nieuw standaard arrest over effectenlease

Wel of niet schikken? Hoe statistiek je kan helpen om een schikking te bereiken

Wel of niet procederen? De verwachtingswaarde van een rechtszaak berekenen

Ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen: WNT-norm – transitievergoeding

Werkgevers zijn sinds 1 juli 2016 verplicht tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling

Wet Werk en Zekerheid: ontslag wegens langdurige ziekte, het recht op de transitievergoeding en de toekomstige compensatie vanuit het Awf

Investering van een verknochte uitkering: voortgezette verknochtheid?

Onderwijs: de WWZ, het wachtgeld en de transitievergoeding per 1 juli 2016

Vacature advocaat partner

Berculo Advocaten heeft ruimte voor een nieuwe partner die zich heeft gespecialiseerd in één of twee rechtsgebieden. Advocaat gezocht >

Kosten scheidingsmediation

​Wij hanteren duidelijke tarieven voor mediation bij scheiding. Uitgangspunt is vaste prijzen voor een berekening van alimentatie, het ouderschapsplan en het convenant. Verder is er een vaste prijs per gesprek. U vindt onze tarieven voor mediation bij echtscheiding in een handige tabel.

Tips voor ouders die gaan scheiden

Lees de brief van kinderen aan gescheiden ouders > (pdf) van Villapinedo.