2016
04-08

Hof van Justitie EU 16 juni 2016: Bevoegdheid Nederlandse rechter in grensoverschrijdende geschillen

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Commerciële geschillen

Dit arrest is belangrijk voor de procespraktijk, omdat het Hof van Justitie heeft bepaald dat de Nederlandse rechter in een grensoverschrijdend geschil over een onrechtmatige daad niet bevoegd is om de enkele reden dat het financieel verlies in Nederland is geleden. Tussen de vordering en Nederland moet een bijzonder…

Lees meer
Meer blogs laden0/0 blogs getoond