Hof Den Bosch 24 mei 2016: FNV boekt succes in jacht op logistieke schijnconstructies

Door Maarten Kalkwiek – advocaat in Arbeidsrecht, Commerciële geschillen op 2016-05-26

Het Hof Den Bosch heeft op 24 mei 2016 FNV in het gelijk gesteld in een door haar aangespannen kort geding tegen vervoerder Farm Trans (ECLI:NL:GHSHE:2016:2011).

Farm Trans moet voortaan schriftelijk vastleggen en erop toezien dat de chauffeurs van haar Poolse zusteronderneming Farm Trans Polska beloond worden conform de TLN Beroepsgoederenvervoer cao (hierna: de cao). Doet Farm Trans dat niet, dan kan zij dwangsommen tot 1 miljoen euro verbeuren.

De cao bepaalt – kort gezegd – dat de chauffeurs van een ondervervoerder die feitelijk opereren vanuit een in Nederland gevestigde onderneming, moeten worden bezoldigd conform de cao. Het maakt niet uit of de chauffeurs in dienst zijn van een buitenlandse ondervervoerder. Ook maakt het niet uit als het recht van een ander land dan Nederland van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

De Inspectie SZW had geconstateerd dat Farm Trans Poolse chauffeurs inzette voor vervoer van aardappelproducten in Nederland, zoals van boeren naar verwerkingsfabrieken en voor Unilever. Weliswaar waren de Poolse chauffeurs in dienst van Farm Trans Polska, de directie van Farm Trans Polska werd gevoerd door het Nederlandse Farm Trans B.V. Daarom moeten de Poolse chauffeurs conform de cao worden bezoldigd.

Jammer is dat Farm Trans inhoudelijk weinig verweer heeft gevoerd. Zij heeft zich in de procedure eigenlijk beperkt tot formele verweren. Het gevolg daarvan is dat een inhoudelijk debat over de vraag of de Poolse chauffeurs daadwerkelijk vanuit Nederland werden aangestuurd niet echt plaatsvond.

De door Farm Trans gebruikte constructie (inzet van een Poolse ondervervoerder) wordt ook door veel andere vervoerders gebruikt. FNV zal terecht  in dit arrest aanleiding zien om de jacht op schijnconstructies in de logistiek te intensiveren. Het gevolg hiervan zal zijn dat de gemiddelde salarissen van chauffeurs stijgen (allemaal op het niveau van de cao) en die ontwikkeling draagt bij tot een level playing field. Vervoerders zullen de rekening uiteindelijk wel doorbelasten aan hun opdrachtgevers, die de rekening op hun beurt doorbelasten aan de consument. Consumenten moeten er aan wennen dat zij in de toekomst weer betalen voor transportkosten.