Theo Teeuwen

01WSB_MG_2740

Theo (1955) is advocaat sinds 1981. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van fusies en overnames en procederen in ondernemingsrechtelijke aangelegenheden. Theo volgde na zijn rechtenstudie en advocatenstage de Grotius opleiding Vennootschapsrecht en ondernemingsrecht en de opleiding Fiscale advocatuur. Theo is registeradviseur bedrijfsovernames en beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk van collega’s, werkzaam op zijn terrein.

Behalve met bedrijfsovernames heeft Theo ruime ervaring met de beslechting van aandeelhouders- en governancegeschillen, met bijstand in geschillen over bestuurdersaansprakelijkheden en met het redigeren van zekerheidsrechten.

Theo is medeoprichter van de legal tech startup Kredietbeveiliging.nl.

Recente zaken

  • Advies over een lange termijn oplossing van een aandeelhoudersgeschil.
  • Advisering over de aansprakelijkheid voor aandeelhoudersschade na een onrechtmatige daad jegens een dochtermaatschappij
  • Advisering over de non-conformiteit bij de aankoop van een onroerende zaak
  • Advies over een lange termijn oplossing van een aandeelhoudersgeschil.
  • Advisering over de groeps- en bestuurdersaansprakelijkheid van een buitenlandse moeder en buitenlandse bestuurders.
  • Advisering van managers – minderheidsaandeelhouders met betrekking tot hun rechtspositie na de uitgifte van aandelen aan een investeringsfonds.

Lidmaatschappen en nevenactiviteiten

  • Lid van de Vereniging Corporate Litigation
  • Lid van NCD Rivierenland en Rotary Geldermalsen-Waalkant
  • Mede-eigenaar en bestuurder van start up Kredietbeveiliging.nl