Joost Berculo

Joost Berculo is advocaat vanaf 1979 en hij werkt vanaf 1982 in dit kantoor. Hij specialiseerde zich in het arbeidsrecht. De interactie tussen enerzijds mensen onderling en anderzijds het recht boeit hem zeer. Joost houdt zich onder meer bezig met het adviseren op het gebied van arbeidsvoorwaarden, het beëindigen van arbeidsovereenkomsten en met het regelen van de financiële gevolgen daarvan.

Als ervaren advocaat treedt hij op voor bedrijven en organisaties, maar ook heeft hij veel ervaring met het behartigen van de belangen van werknemers. Natuurlijk houdt hij van het winnen van een zaak, maar hij houdt daarbij zeker voor ogen dat een cliënt beter gediend kan zijn met een strategie buiten de rechter om. Een gedreven advocaat, die veel mensenkennis heeft en het belang van de cliënt voorop stelt.

Hij is een van de vaste docenten van Opleidingen Sociaal Recht, welke organisatie cursussen en opleidingen verzorgt voor onder meer advocaten en andere rechtshulpverleners. Verder geeft regelmatig cursussen aan bijvoorbeeld P&O-afdelingen, geeft seminars en spreekt op overige bijeenkomsten over het arbeidsrecht.

Joost is in 1992 benoemd tot rechterplaatsvervanger in de rechtbank Utrecht (1992 tot heden, thans niet actief) en hij is in 1998 benoemd tot rechterplaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam (1998 tot 2015).

Recente zaken

 • Bijstaan van een Raad van Toezicht bij afwegingen over positie bestuurder.
 • Beoordelen arbeidsvoorwaarden diverse organisaties i.v.m. nieuwe wetgeving (WAB).
 • Het met succes bijstaan van een groep werknemers van een financiële instelling bij het Gerechtshof te Den Haag  in een zaak over de eenzijdige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever.
 • Het verkrijgen van een substantiële (schade) vergoeding voor een in de top van een wereldwijd opererend concern opererende werknemer bij onvoldoende herplaatsingsactiviteiten binnen het concern
 • Het door de Rechtbank doen toekennen van een substantiële aanvullende billijke vergoeding nadat aangetoond werd dat de werkgever jegens onze cliënte ernstig verwijtbaar handelde
 • Het verkrijgen van een voor de werkgever positieve uitspraak bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarin het disfunctioneren van de werknemer werd vastgesteld
 • Adviezen aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van een grote zorginstelling m.b.t. de toepassing van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
 • Een reeks van adviezen aan een bedrijf met meer dan 1000 werknemers op het gebied van het arbeidsvoorwaarden en van het ontslagrecht
 • Het begeleiden van een ontslag op staande voet van een docent in een onderwijsinstelling
 • Het bijstaan van een oudere werknemer bij het creëren van een financieel vangnet bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Lidmaatschappen en nevenactiviteiten

 • Van 1990 tot 2000 lid van de sectie arbeidsrecht van de Adviesraad voor de Beroepsopleiding (Nederlandse Orde van Advocaten).
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging van Arbeidsrecht, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden Nederland (VAANM) en van de Adviescommissie Arbeidsrecht van de OSR.
 • Voorzitter van de Commissie van Beroep van de KNZB.
 • Docent arbeidsrecht bij de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN) ter ondersteuning van de rechterlijke macht in Suriname

Neem contact op met Joost Berculo

+31(0)30-231 80 60 berculo@berculo.nl